Veřejná zakázka: Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 275
Systémové číslo VZ: P19V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009487
Datum zahájení: 16.01.2019
Nabídku podat do: 04.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vyřešení zásadních problémů cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou, realizací veřejné zakázky budou vytvořeny nové možnosti obyvatel napojení na stávající vybudovanou cyklistickou infrastrukturu ve městě, bezpečné napojení na železniční a autobusové nádraží, propojení stálých a nových sídlišť s páteřními cyklostezkami a celkově dojde k výraznému posunu v koncepci rozvoje cyklodopravy ve městě. V rámci realizace dojde k vytvoření cca 1,7 km dlouhých cyklostezek, dvou lávek a 1,5 km piktogramových koridorů. Realizací veřejné zakázky výrazným způsobem ovlivní bezpečnost cyklistů, životní prostředí, zdravotní stav a kvalitu života obyvatel města Žďár nad Sázavou.

Realizace veřejné zakázky se skládá z pěti částí:
1. Zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy Žďár nad Sázavou – Stržanov – vytvoření 963 m dlouhé cyklostezky, cyklotrasy a 135 m dlouhého piktogramového koridoru napojující se na cyklotrasu č. 5061.
2. Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – realizace 176 m dlouhé cyklostezky a 27 m dlouhé lávky.
3. Cyklistická stezka ul. 1. máje - ul. Žižkova – realizace 372 m dlouhé cyklostezky pro cyklisty.
4. Lávka Farská humna, Žďár nad Sázavou – realizace 31,5 m dlouhé lávky a cca 38 m spojovací cyklostezky.
5. Piktogramové koridory pro zvýšení bezpečnosti cyklistů – vytvoření 408 m dlouhého koridoru 5a na ul. Sázavská a vytvoření koridoru 5b o délce 1 124 m od ul. 1. máje s přímým napojením na veřejný prostor před vlakovým nádražím.

Vše dále viz projektové dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 130 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  591 31 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka bude podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E_ZAK – Město Žďár nad Sázavou - https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html – v detailu předmětné veřejné zakázky.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky