Veřejná zakázka: Generel dopravy města Žďáru nad Sázavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 309
Systémové číslo: P19V00000037
Datum zahájení: 16.09.2019
Nabídku podat do: 30.09.2019 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generel dopravy města Žďáru nad Sázavou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, jako základního dopravně technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavni přínosy a problémy v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků, a na základě analýzy navrhuje moderní a Smart opatření na řešení problémů a postup dalšího rozvoje.
Generel bude základním koncepčním a strategickým dokumentem, který vytvoří závazný rámec pro projekty a stavby na katastrálním zemí města a jeho místních částí. Generel má za úkol řešit koncepčně problémy v oblasti městské hromadné dopravy, dopravu v klidu, pohyb cyklistů a chodců, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu na komunikační síti, apod.
Generel vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní sítě postavené na využití vlastností jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.
Generel bude časově rozlišovat řešení krátkodobá (etapa 2021 ), řešení střednědobá (etapa 2030) a řešení dlouhodobá (etapa 2040).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Žďár nad Sázavou
podatelna
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků