Veřejná zakázka: Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu „Nové Město na Moravě“ správního obvodu Města Žďár nad Sázavou na období let 2017– 2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 105
Systémové číslo: P15V00000038
Počátek běhu lhůt: 11.11.2015
Nabídku podat do: 20.11.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu „Nové Město na Moravě“ správního obvodu Města Žďár nad Sázavou na období let 2017– 2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) ve smyslu ust. § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), pro zařizovací obvod LHO Nové Město na Moravě správního obvodu Města Žďár nad Sázavou, a to pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře do 50 hektarů s výjimkou těch osob, které si podle ust. § 24 odst. 3 lesního zákona zadají zpracování lesního hospodářského plánu. LHO budou zpracovány na období let 2017 – 2026 podle stanovených předpisů, pokynů a podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 360 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor ŽP
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy