Veřejné zakázky Města Žďár nad Sázavou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Management dynamické správy majetku města
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 29.03.2023 09:00
Oprava cyklostezky – Fond Vysočiny, Žďár nad Sázavou 2023
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.03.2023 30.03.2023 10:00
Realizační dokumentace FVE
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2023 14.03.2023 10:00
Pronájem a servis multifunkčních zařízení
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2023 06.02.2023 10:00
Rekonstrukce lávky ulice Dvorská, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2023 15.02.2023 10:00
Nákup licencí Microsoft Office 2021 Standard
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.12.2022 16.01.2023 15:00
Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací města Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2022 14.11.2022 10:00
Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou – cenová část nabídky
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 19.07.2021 10:00
Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 19.07.2021 10:00
Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 26.11.2020 22.12.2020 11:00
Předběžná tržní konzultace - Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 29.04.2020 05.05.2020 16:00
Úpravy přírodních zahrad 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2019 15.05.2019 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 22.12.2017 22.01.2018 10:00
všechny zakázky