Veřejné zakázky Města Žďár nad Sázavou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č.3 a č.7“,
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 21.05.2018 10:00
Oprava vozovky na ul. Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2018 19.04.2018 10:00
Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 04.04.2018 20.04.2018 10:00
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou 2018-2020
nadlimitní Příjem nabídek 21.03.2018 03.05.2018 08:30
Obytný soubor Klafar III - C2 - 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení kvalifikace 14.03.2018 06.04.2018 09:00
Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve městě Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2018 09.03.2018 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 22.12.2017 22.01.2018 10:00
LHO Přibyslav, správní obvod Města Žďár nad Sázavou, platnost 2019-2028
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2017 03.11.2017 13:00
Multifunkční pánev do školní jídelny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2017 22.05.2017 12:00
Zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2016 16.12.2016 14:30
Cyklochodník ulice Jamská - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2016 15.12.2016 10:00
soutěž o návrh "Nádražní - městská třída"
podlimitní Vyhodnoceno 18.11.2016 27.01.2017 12:00
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu „Nové Město na Moravě“ správního obvodu Města Žďár nad Sázavou na období let 2017– 2026
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2015 20.11.2015 13:00
Poskytnutí investičního úvěru ve výši 15.000.000,- Kč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2015 31.07.2015 10:00
Učebnice a učební pomůcky pro základní školu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2015 08.06.2015 11:00
všechny zakázky