Veřejné zakázky Města Žďár nad Sázavou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 - vybavení učeben
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2021 18.08.2021 08:00
AUTOMOBIL PRO PŘEPRAVU OSOB POHYBUJÍCÍCH SE NA VOZÍKU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 10.08.2021 10:00
Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4- stavební část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 12.08.2021 09:00
Změna č. 5 Územního plánu Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 21.07.2021 09:00
Nádražní, Městská třída-část I - pěší zóna, Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 23.06.2021 13.07.2021 13:00
Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou – cenová část nabídky
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 19.07.2021 10:00
Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 19.07.2021 10:00
ITC Zelená hora
podlimitní Příjem návrhů 25.05.2021 24.09.2021 14:30
Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 26.11.2020 22.12.2020 11:00
Předběžná tržní konzultace - Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 29.04.2020 05.05.2020 16:00
Úpravy přírodních zahrad 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2019 15.05.2019 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 22.12.2017 22.01.2018 10:00
všechny zakázky