Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Turistická chata p.o. ACTIVE, Sklené č.p.40-sklady a pergola v místě původních prefa garáží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 21.05.2021 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016