Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce odborných učeben 5. ZŠ - stavební část
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 04.07.2022 08:00
Rekonstrukce rybníku Velký Posměch
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2022 28.06.2022 10:00
Mobilní telekomunikační služby
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2022 30.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016