Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    591 31 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přechod pro chodce 1. Máje ZR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 28.06.2018 10:00
Sečení trávy ZR 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 11.06.2018 11:00
7MŠ Haškova 1150/14, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU-oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 11.06.2018 08:00
Křižovatka ulic Novoměstská, Neumannova, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2018 06.06.2018 16:00
Rekonstrukce komunikací II. etapa - ul. Alšova, Žďár nad Sázavou 7
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2018 06.06.2018 15:00
Dodávka elektromobilu kat. N1 nad 2,5t
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2018 07.06.2018 08:00
6MŠ, Vančurova 1131/14, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU-výměna PVC, vybourání krytů topení, D+M nových krytů topení- 2NP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou veřejnými službami v silniční přepravě cestujících, 2020-2029
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2018 25.06.2018 09:00
Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání
podlimitní Hodnocení 04.05.2018 25.05.2018 09:00
Rekonstrukce hřiště na fotbal s umělým povrchem - sportovní areál Bouchalky, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 15.05.2018 10:00
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2018 25.05.2018 10:00
Oprava vozovky na ul. Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 19.04.2018 10:00
Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou
podlimitní Zadáno 04.04.2018 20.04.2018 10:00
Obytný soubor Klafar III - C2 - 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 14.03.2018 31.05.2018 09:00
Údržba a opravy městských komunikací - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 15.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››