Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    59101 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník - ul. Novoměstská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 30.04.2024 09:00
Stavební úpravy ordinace kardiologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 18.04.2024 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a kancelářských potřeb
podlimitní Hodnocení 20.03.2024 11.04.2024 10:00
Lesopark Haškova – cestní síť
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2024 03.04.2024 10:00
Sdílená jízdní kola
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2024 29.03.2024 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení – III. etapa, Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 11.03.2024 11.04.2024 11:00
Stavební úpravy autobusových zastávek Květná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 28.03.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Ekonomický informační systém
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2024 18.03.2024 23:59
Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.03.2024 05.03.2024 15:00
Opravy komunikací Švermova, Libušínská, Kovářova, Revoluční, Okružní
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 27.03.2024 11:00
Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 22.02.2024 12.04.2024 10:00
Rekonstrukce 9 bytů Brodská, Revoluční a Haškova Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2024 16.02.2024 09:00
Údržbové práce na mostě ev. č. ZR-011
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2024 09.02.2024 10:00
Technický dozor stavby (TDS) a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na stavbu: Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry vč. vybavení interiéru nábytkem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2023 20.12.2023 07:00
Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry – Dodávka interiérového vybavení
nadlimitní Zadáno 15.12.2023 14.02.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››