Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    59101 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vozidla městské policie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 04.07.2024 10:00
Výměna podlahové krytiny v MŠ na ulici Haškova
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 12.06.2024 12:00
Parkování a přechody na ul. Sázavská
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 03.07.2024 09:00
Zabezpečení vstupů do objektů MŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 12.06.2024 10:00
Stavební úpravy části stavby č.p. 1141 ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 12.06.2024 10:00
Rekonstrukce kanalizace 3.ZŠ – IV. ETAPA
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2024 30.05.2024 10:00
Oprava klimatizace na bývalém MěÚ 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2024 10.05.2024 13:00
Stavební úpravy v 7. NP v objektu občanské vybavenosti na dvě učebny základní umělecké školy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2024 13.05.2024 09:00
Prostor kultury Žďár nad Sázavou – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 05.04.2024 10.05.2024 15:00
Stavební úpravy ordinace kardiologie
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2024 18.04.2024 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a kancelářských potřeb
podlimitní Zadáno 20.03.2024 11.04.2024 10:00
Lesopark Haškova – cestní síť
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2024 03.04.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení – III. etapa, Žďár nad Sázavou
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 11.04.2024 11:00
Stavební úpravy autobusových zastávek Květná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 28.03.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Ekonomický informační systém
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2024 18.03.2024 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››