Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    59101 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava cyklostezky ve Žďáru nad Sázavou 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 15.02.2021 10:00
Rekonstrukce ploché střechy budovy býv. MěÚ ve Žďáře nad Sázavou, nám. Republikyč.p.75, č.or.2, Žďár nad Sázavou- ZELENÁ STŘECHA
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.02.2021 01.02.2021 10:00
Údržba a opravy městských komunikací - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2021 04.02.2021 10:00
Opravy povrchů MK ve Žďáru nad Sázavou - ITHR - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2021 21.01.2021 10:00
Opravy povrchů MK ve Žďáru nad Sázavou - Patch matic - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2020 18.01.2021 11:00
Centrum sociálních služeb, Žďár nad Sázavou - TDI, BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 15.01.2021 13:00
Potenciál města Žďár nad Sázavou – následná zakázka
nadlimitní Zadáno 26.11.2020 12.01.2021 23:59
Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 26.11.2020 22.12.2020 11:00
Nákup vozidla MP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 18.11.2020 10:00
Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent - TDI, BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 26.10.2020 13:00
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR - 3NP ZUBNÍ ORDINACE- Studentská č.p.1699, č.or. 4, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 06.10.2020 09:00
Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou
podlimitní Zadáno 23.09.2020 12.10.2020 13:00
Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent
podlimitní Zadáno 23.09.2020 12.10.2020 10:00
Servis SSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 20.08.2020 13:00
Povodí rybnáka Velký Posměch a Velký Žďárský, Žďár nad Sázavou - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 31.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››