Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    59101 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad Sázavou
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 06.11.2020 10:00
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR - 3NP ZUBNÍ ORDINACE- Studentská č.p.1699, č.or. 4, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 06.10.2020 09:00
Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 23.09.2020 12.10.2020 13:00
Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent
podlimitní Hodnocení 23.09.2020 12.10.2020 10:00
Povodí rybnáka Velký Posměch a Velký Žďárský, Žďár nad Sázavou - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2020 31.07.2020 10:00
Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 31.07.2020 09:00
Knihovna M.J. Sychry, Havlíčkovo nám. č.p. 1849, Žďár nad Sázavou - stavební úpravy- ZMĚNA UŽÍVÁNÍ GARÁŽE NA SKLAD KNIH
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 23.07.2020 14:00
Parkoviště u autobusového nádraží v ZR
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 17.07.2020 09:00
6MŠ, Vančurova 1134/14, Žďár nad Sázavou – oprava sociálního zařízení+ VZT- 1 etapa ( 2*soc. zařízení v 1 a 2NP).
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020 07.07.2020 08:00
Základní škola Švermova č.p.1132, č.or. 4, Žďár nad Sázavou (4ZŠ)– oprava sociálního zařízení u jídelny+ nové WC pro venkovní areál.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 29.06.2020 12:00
Bytové domy Sázavská “Dostupné bydlení 1.etapa”, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 10:00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 715/2, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU- 3ZŠ- VÝMĚNA KERAMICKÉ DLAŽBY CHODEB 2NP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 08.06.2020 14:00
Základní škola Komenského 825/6, Žďár nad Sázavou (3ZŠ)- ZAHRADNÍ ALTÁN
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 11.06.2020 09:00
Předběžná tržní konzultace - Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 29.04.2020 05.05.2020 16:00
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 06.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››