Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    591 31 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce komunikací II. etapa - ul. Alšova, Žďár nad Sázavou 7
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 06.06.2018 15:00
Dodávka elektromobilu kat. N1 nad 2,5t
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2018 07.06.2018 08:00
6MŠ, Vančurova 1131/14, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU-výměna PVC, vybourání krytů topení, D+M nových krytů topení- 2NP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 10:00
Rekonstrukce VZT kuchyně-výdejny jídel 4.ZŠ Švermova 4
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 23.05.2018 00:00
Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou veřejnými službami v silniční přepravě cestujících, 2020-2029
nadlimitní Zadáno 09.05.2018 25.06.2018 09:00
Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání
podlimitní Zadáno 04.05.2018 25.05.2018 09:00
Rekonstrukce hřiště na fotbal s umělým povrchem - sportovní areál Bouchalky, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 15.05.2018 10:00
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou
podlimitní Zadáno 04.05.2018 25.05.2018 10:00
Základní škola Komenského 2, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU-rekonstrukce VZT-výdejna jídel
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 25.04.2018 13:00
Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou
podlimitní Zadáno 04.04.2018 20.04.2018 10:00
Obytný soubor Klafar III - C2 - 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou
podlimitní Zadáno 14.03.2018 31.05.2018 09:00
Údržba a opravy městských komunikací - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 15.03.2018 10:00
Stavební úpravy a změna užívání 2NP- Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 19.02.2018 15:00
Oprava výtahu a servisní služby Dům klidného stáří, Okružní 763/67 Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2018 08.02.2018 13:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 22.12.2017 22.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››