Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    591 31 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2016 16.12.2016 14:30
Cyklochodník ulice Jamská - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2016 15.12.2016 10:00
soutěž o návrh "Nádražní - městská třída"
podlimitní Vyhodnoceno 18.11.2016 27.01.2017 12:00
Lesní hospodářské osnovy (LHO) Jihlava, správní obvod Žďár nad Sázavou, platnost 2018-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 14.11.2016 13:00
Rekonstrukce budovy č.p.325 na učebny pro neformální vzdělávání, Žďár nad Sázavou-projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 31.10.2016 09:00
Rekonstrukce ulic ve Žďáru nad Sázavou 7 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 27.10.2016 09:00
Revitalizace centrální části Veselíčka - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 24.10.2016 09:00
Centrum sociálních služeb, Žďár nad Sázavou - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2016 26.09.2016 07:00
Stezka Žďár nad Sázavou - Nové Veselí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 23.09.2016 09:00
"Obytný soubor KLAFAR III - část C2" Žďár nad Sázavou - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 09:00
Novostavba dešťové kanalizace ulice Nádražní, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 15.08.2016 09:00
Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 31.08.2016 10:00
DM centrum, nám. Republiky 1785/49, Žďár nad Sázavou - Stavební úpravy- -výměna otvorových výplní a oprava a nátěr fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 01.08.2016 00:00
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 23.08.2016 10:00
Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 12.07.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››