Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    591 31 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stezka Žďár nad Sázavou - Nové Veselí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 23.09.2016 09:00
"Obytný soubor KLAFAR III - část C2" Žďár nad Sázavou - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 13.09.2016 09:00
Novostavba dešťové kanalizace ulice Nádražní, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 15.08.2016 09:00
Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 31.08.2016 10:00
DM centrum, nám. Republiky 1785/49, Žďár nad Sázavou - Stavební úpravy- -výměna otvorových výplní a oprava a nátěr fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 01.08.2016 00:00
Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 23.08.2016 10:00
Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 12.07.2016 09:00
Základní škola Komenského 715/2-2ZŠ, Žďár nad Sázavou – výměna umělého povrchu školního hřiště- dvě hřiště pro malou kopanou-2*880m2
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 07.07.2016 00:00
6MŠ Vančurova č.p.1131, č.or. 14, Žďár nad Sázavou 4- oprava plotu školní zahrady-strany A, E
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 24.06.2016 00:00
Oprava nákladního výtahu Dům kultury, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 17.06.2016 00:00
Výměna PVC v objektu 12.MŠ Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou - krytina ve 3 třídách , Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou- montáž PVC +OSB desky učebny pavilon B
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 20.06.2016 00:00
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova –(5.ZŠ)- Zateplení šaten, kuchyně a bytu školníka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 17.06.2016 00:00
Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou
podlimitní Zadáno 19.05.2016 10.06.2016 10:00
Zajištění náhradní péče o opuštěné psy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 09.05.2016 13:00
Jamborova 1531/3, Žďár nad Sázavou-výměna střešního pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 18.04.2016 14:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››