Profil zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

  • Název: Město Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00295841
  • Adresa:
    Žižkova 227/1
    59101 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lesní hospodářské osnovy (LHO) Jihlava, správní obvod Žďár nad Sázavou, platnost 2018-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 14.11.2016 13:00
Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 31.08.2016 10:00
Zajištění náhradní péče o opuštěné psy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 09.05.2016 13:00
Dodávka rotační kartotéky OP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 30.06.2015 14:00
Nákup osobních vozidel MěÚ e-aukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 12:00
Mobilní telekomunikační služby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2014 25.07.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5