Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Potenciál města - Žďár nad Sázavou
Odesílatel Tomáš Motal
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2020 13:54:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení soutěžních podmínek 1.doc (32.50 KB)