Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou
Odesílatel Veronika Kučerová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2020 15:13:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení č. 2.docx (161.96 KB)