Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technická infrastruktura I – Bistro Farská humna - opakování
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2021 13:51:44
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku "Technická infrastruktura I – Bistro Farská humna - opakování".
Podrobnosti jsou uvedeny na profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/vz00000455

Za Vaši nabídku předem děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 381, 771 133 175
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou