Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Poliklinika Žďár nad Sázavou [IČO: 48899119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2021 16:21:35
Předmět Výzva k podání nabídky - Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky pro záměr pachtu rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou.
Záměrem Propachtovatele je najít Dodavatele, který mu nabídne nejlepší podmínky Pachtu rehabilitace a se kterým následně uzavře Smlouvu. Předmět záměru je podrobně popsán Smlouvou.
Podrobné informace získáte na profilu zadavatele, vizte:
URL záměru pro podání necenové části nabídky: https://zakazky.zdarns.cz/vz00000453
URL záměru pro podání cenové části nabídky: https://zakazky.zdarns.cz/vz00000454

Děkuji za Vaši účast.

S pozdravem a přáním pěkného dne administrátorka záměru

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 381, 771 133 175
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
www.zdarns.cz