Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4- stavební část
Odesílatel Milan Petr
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2021 09:38:31
Předmět Výzva

.