Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení AUTOMOBIL PRO PŘEPRAVU OSOB POHYBUJÍCÍCH SE NA VOZÍKU
Odesílatel Václav Šerák
Organizace odesílatele Sociální služby města Žďáru nad Sázavou [IČO: 43379168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2021 08:17:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel mění zadávací dokumentaci, bez předchozí žádosti dodavatele, v části přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek – Specifikace předmětu plnění. Zadavatel na okně zadních dveří nepožaduje stěrač. Vzhledem k tomu, že se zrušením tohoto požadavku může rozšířit okruh možných účastníků VŘ, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10. 8. 2021.


Přílohy
- Výzva+ZD_auto_Soc.služby města ŽnS - změna č. 1.pdf (328.61 KB)
- Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění - změna č. 1.xlsx (13.15 KB)