Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace – akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál
Odesílatel Markéta Zástěrová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 13:42:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky pro zakázku: Zpracování projektové dokumentace – akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

S pozdravem

Markéta Zástěrová
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 192, 734 510 789
e-mail: marketa.zasterova@zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou