Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2022 10:45:02
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na stavební práce, jejichž předmětem je realizace energetických opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytových domů s cílem snížení konečné spotřeby energie.

Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a zadávacích podmínkách dostupných na profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/vz00000585.

S pozdravem

Bc. Jana Kotoučková, DiS.

administrátorka veřejných zakázek

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou