Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2022 16:07:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 2

Zadavatel poskytuje na základě předchozích žádostí dodavatelů, i bez nich, vysvětlení zadávacích podmínek.
Zadavatel s ohledem na rozsah poskytnutých informací a nezbytně nutný delší čas pro jejich poskytnutí a s ohledem na povahu změn, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.05.2022 do 10:00 hodin. Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny. Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2.pdf (595.07 KB)