Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2022 15:02:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne 6.5.2022, v přiloženém znění.


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3.pdf (579.12 KB)
- Dodatečná specifikace soupisu prací - položky VLASTNÍ_Brodská 33.pdf (1.13 MB)
- Dodatečná specifikace soupisu prací - položky VLASTNÍ_Brodská 27.pdf (1.50 MB)