Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2022 10:13:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 5

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne 24.5.2022, v přiloženém znění.


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5.pdf (505.33 KB)