Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2022 09:11:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 6

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele v přiloženém znění.


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6.pdf (499.42 KB)