Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE BYTŮ LIBUŠÍNSKÁ 13/65, 13/11, 13/12, 13/15, 13/16, 13/17, 13/24, 13/47, 13/48, 11/12, 11/22, 11/45, HAŠKOVA 6/4
Odesílatel Milan Petr
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2022 15:19:34
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 1:
Výběrové řízení se skládá:
- z rekonstrukcí bytů velikosti 1+0 ( Libušínská 13/15, 13/16,13/47,13/48), k ocenění slouží soupis prací „byt Libušínská 11,13- 1+0“. Jedná se o rekonstrukci stejných bytů
- z rekonstrukcí bytů velikosti 1+1 ( Libušínská 13/11, 13/12,13/17,13/24, 11/12,11/22, 11/45), k ocenění slouží soupis prací „byt Libušínská 11,13- 1+1“. Jedná se o rekonstrukci stejných bytů
- z rekonstrukce bytu velikosti 1+0 (Libušínská 13/65), k ocenění slouží soupis prací „byt Libušínská 13-65 1PP“.
- z rekonstrukce bytu velikosti 1+ 1 ( Haškova 6/4)- k ocenění slouží soupis prací „byt Haškova 6-4 vel. 1+1“

Odpověď na dotaz č. 2: doplněn výpis výrobků- kuchyňská linka


Přílohy
- BYTY Libušínská 11,13- výpis výrobků.pdf (124.89 KB)
- IMG_20210216_101626.jpg (331.04 KB)
- IMG_20210709_073605.jpg (240.24 KB)

Původní zpráva

Datum 16.09.2022 08:26:37
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1 - žádáme o objasnění přiřazení zveřejněných soupisu prací k jednotlivým bytům. V popisem soupisů prací jsou:
Libušínská 13/16, 13/47; byt 1+0
Libušínská 11/12;11/45;13/17;13/12; byt 1+1 - bezbariérový
Libušínská 13/65-1PP; byt 1+1 - bezbariérový
Haškova 6/4, Žďár nad Sázavou; byt 1+1 - středový
Chybí tedy soupisy prací pro byty:
Libušínská č.p. 203/11 byt 1+1 (byt č.22)
Libušínská č.p. 204/13 byt 1+1 (byt č.11,24)
Libušínská č.p. 204/13 byt 1+0 (byt č.15,48); bezbariér?
Dotaz č.2 - Součástí TZ i popisu v soupisu prací je dodávka amontáž kuchyňské linky s odkazem dle výpisu prvků. Tento výpis prvků jsme ale nanašli ve zveřejněné PD.