Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE BYTŮ LIBUŠÍNSKÁ 13/65, 13/11, 13/12, 13/15, 13/16, 13/17, 13/24, 13/47, 13/48, 11/12, 11/22, 11/45, HAŠKOVA 6/4
Odesílatel Milan Petr
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2022 15:22:03
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz č. 3: příspěvek do fondu oprav nebude požadován, přílohou je opravená výzva
Odpověď na dotaz č. 4: podání nabídek bude upraveno na čtvrtek 29.9.2022 8.00h a termín aukce na pondělí 3.10.2022 8.00h.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek-13bj Lib+Ha.docx (60.16 KB)

Původní zpráva

Datum 16.09.2022 12:35:41
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.3 - V zadávací dokumentaci, čl. 1.9 je napsáno že zadavatel očekává, že vybraný dodavatel přispěje k rozvoji zeleně na základě darovací smlouvy (viz příloha č.5) a to částkou ve výši 2% z nabídkové ceny bez DPH. Přílohou ZD ale tato smlouva není. Přílohu č.5 tvoří projektová dokumentace. Bude tedy zadavatel toto požadovat, nebo nikoliv? Pokud ano, žádáme i o zveřejnění darovací smlouvy.
Dotaz č. 4 – Podání nabídek je stanoveno na 28.9.2022, kdy je státní svátek. Neposune tedy zadavatel termín pro podání nabídek?