Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lávky pod Bránským rybníkem
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2023 16:46:08
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,

dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na zhotovení 2 lávek pod Bránským rybníkem ve Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti jsou uvedeny ve zveřejněných zadávacích podmínkách.

S pozdravem

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
administrátorka veřejných zakázek
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 381, 771 133 175
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou