Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Lávky pod Bránským rybníkem
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2023 11:27:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 1

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí na pravou míru administrativní chybu uvedenou v odst. 8.1 Lhůta pro podání nabídek do 05.05.2022, do 9:00 hodin. Správné datum konce lhůty pro podání nabídek je 05.05.2023. Za formální chybu se omlouváme.

Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel bez předchozí žádosti dodavatele.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.