Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Lávky pod Bránským rybníkem
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2023 06:19:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.05.2023, do 9:00 hodin, a to bez předchozí žádosti o vysvětlení ZD dodavatele.