Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Záměr na propachtování výdejny zdravotnických prostředků
Odesílatel Ilona Komínková
Organizace odesílatele Poliklinika Žďár nad Sázavou [IČO: 48899119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2023 12:51:10
Předmět Výzva

Záměrem Propachtovatele je najít Dodavatele, který mu nabídne nejlepší podmínky Pachtu výdejny zdravotnických prostředků a se kterým následně uzavře pachtovní smlouvu.