Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace sportovní zóny STREETPARK – skatepark a pumptrack
Odesílatel Olga Kodysová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2024 09:35:12
Předmět Výzva

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás oslovit s nabídkou účasti ve výběrovém řízení na stavbu skateparku a pumptracku ve Žďáru n. S. Podmínky výběrového řízení naleznete na:
https://zakazky.zdarns.cz/vz0000898

S pozdravem

Olga Kodysová
referent
MěÚ Žďár nad Sázavou