Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace sportovní zóny STREETPARK – skatepark a pumptrack
Odesílatel Olga Kodysová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2024 10:47:21
Předmět Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:
Rádi bychom se ujistili, že nedošlo k písařské chybě u předpokládaného termínu předání staveniště a zahájení realizace stavebních prací v březnu / dubnu 2025, nikoliv 2024.

Odpověď zadavatele:
K písařské chybě nedošlo. Zadavatel předpokládá realizaci stavby v roce 2025, proto uvedl jako předpokládané zahájení stavebních prací v březnu/dubnu 2025.

Nicméně pokud by měla firma volné pracovní kapacity nejen v roce 2025, ale i v roce 2024, může toto uvést do své nabídky. Uvedení možnosti dřívějšího termínu realizace nemá žádný vliv na bodové hodnocení nabídky a účastník musí podat nabídku platnou i pro případ realizace v roce 2025.

Olga Kodysová
MěÚ Žďár nad Sázavou