Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Jednotková cena za tunu směsi
Jednotka: t
Popis:
(nepovinné)
Cena za jednu tunu spotřebované směsi (asf. emulze + drťka) včetně
zajištění předepsaných zkoušek, certifikátů apod. a s výsledky podle platných předpisů a včetně úplného vyčištění a vyklizení míst oprav
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět