Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Poradenství (nabídková cena)
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Účastník uvede nabídkovou cenu za jednu (1) hodinu právní služby (konzultační a poradenská činnost) v Kč bez DPH.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 60 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět