Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v komplexním pojištění majetku Města Žďár nad Sázavou včetně založených a zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou a jeho organizací.
Místo plnění: Žďár nad Sázavou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz)
Kontakt: Jana Kotoučková
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz
tel: +420 566 688 381
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.05.2022 10:00
Datum zahájení: 12.04.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: