Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele provést dílo spočívající ve zhotovení staveb s názvy:
a) Brodská č.p. 1876, č.or.27, svob.č.4, Žďár nad Sázavou 3-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ PRO DOTACI IROP-zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, zateplení stropu nad 1PP, výměna oken;
b) Brodská č.p. 1905, č.or.33, svob.č.5, Žďár nad Sázavou 3-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ PRO DOTACI IROP-zateplení obvodového pláště, zateplení půdy, výměna oken.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Místo plnění: Žďár nad Sázavou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz)
Kontakt: Jana Kotoučková
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz
tel: +420 566 688 381
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.05.2022 10:00
Datum zahájení: 14.04.2022 10:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):