Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Lávky pod Bránským rybníkem
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele provést dílo spočívající ve zhotovení části stavby s názvem Lávky Bránský rybník a most Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou. Předmětem stavby je výměna dvou lávek demolicí stávajících a výstavbu nových, které se nachází pod Bránským rybníkem, v severní části Města Žďár nad Sázavou.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.
Místo plnění: Žďár nad Sázavou
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz)
Kontakt: Jana Kotoučková
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz
tel: +420 566 688 381, +420 771 133 175
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.05.2023 12:00
Datum zahájení: 12.04.2023 16:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: