Veřejná zakázka: Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 305
Systémové číslo: P19V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029995
Datum zahájení: 28.08.2019
Žádost o účast podat do: 23.09.2019 09:00
Nabídku podat do: 07.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
1. Rekonstrukce komunikací, při které dojde k obnově veškerých povrchů komunikací jízdních, odstavných ploch, parkovišť (včetně jejich případného rozšíření) a komunikací pro pěší (včetně doplnění několika parkových cest). Součástí navrhované rekonstrukce je dále: prostorová úprava obratiště pro autobusy MHD, vodohospodářské objekty (uliční vpusti), rekonstrukce veřejného osvětlení, objekty úpravy území (zatravnění volných ploch), případně přeložky el. kabelů NN.
2. Rekonstrukce vodovodu a jednotné kanalizace.

Vše výše uvedené v ulicích Jamborova, Blažíčkova, Slavíčkova, Ladova, Štursova, Špálova, Makovského a Pelikánova – k.ú. Město Žďár, Žďár nad Sázavou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 97 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz).

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky