Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou
Odesílatel Veronika Kučerová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2020 13:39:39
Předmět Vysvětlení č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.docx (159.85 KB)