Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PARKOVACÍ STÁNÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, UL. PURKYŇOVA
Odesílatel Jana Kotoučková
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2021 12:45:24
Předmět Výzva k podání nabídky - Parkovací stání, Žďár nad Sázavou, ul. Purkyňova

Vážená paní, Vážený pane,

dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem PARKOVACÍ STÁNÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, UL. PURKYŇOVA.

Veškeré podklady a informace k zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele Města Žďár nad Sázavou, viz: https://zakazky.zdarns.cz/vz00000438

S pozdravem a přáním pěkného dne

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
odbor strategického rozvoje a investic
tel.: 566 688 381, 771 133 175
e-mail: jana.kotouckova@zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou