Veřejná zakázka: PARKOVACÍ STÁNÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, UL. PURKYŇOVA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 438
Systémové číslo: P21V00000043
Datum zahájení: 28.04.2021
Nabídku podat do: 13.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PARKOVACÍ STÁNÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, UL. PURKYŇOVA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dopravní a technická infrastruktura – nová parkovací stání pro osobní vozidla na ul. Purkyňova ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o dvě parkoviště na této ulici, parkoviště A je navrženo s 8 šikmými stáními a z toho 1 stání pro OTP dle vyhlášky 398/2009 Sb.,
vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, parkoviště B je navrženo se 7 šikmými stáními.
V rámci dokumentace parkoviště A je řešen vjezd k RD, tento však není předmětem plnění této zakázky.

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb.
Dílem se rozumí provedení dále uvedených stavebních prací a dodávek včetně služeb dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících předmětem plnění, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní
opatření, aj.).
Podrobný a úplný rozsah díla je definován přiloženou projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 955 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky