Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Maximálně přípustná hodnota pro zadání zakázky je 955 300 Kč bez DPH. Nabídka, která tuto hodnotu překročí, bude vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 80 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

955300 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět