Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Záruka
Jednotka: měsíc
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel stanovuje pro záruku za jakost díla maximální hranici 72 měsíců dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Nejkratší doba záruky, za niž budou přidělovány body je 48 měsíců od podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 48 nepřekročitelné číselné minimum

72 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět