Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Změna č. 5 Územního plánu Žďár nad Sázavou
Odesílatel Darina Faronová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 12:11:21
Předmět Výzva k podání nabídky na zpracování změny ÚP

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit k podání nabídky na zpracování návrhu změny č. 5 ÚP Žďár nad Sázavou, která bude pořízena zkráceným postupem. Podrobnosti k zakázce jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.
Děkuji za podání nabídky.
S pozdravem
Ing. Darina Faronová
referentka odboru stavebního a územního plánování
Městský úřad Žďár nad Sázavou
tel. 566688191 e-mail: darina.faronova@zdarns.cz