Veřejná zakázka: Změna č. 5 Územního plánu Žďár nad Sázavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 470
Systémové číslo: P21V00000075
Datum zahájení: 01.07.2021
Nabídku podat do: 21.07.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna č. 5 Územního plánu Žďár nad Sázavou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu Změny č. 5 Územního plánu Žďár nad Sázavou (ÚP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 1 Výzvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky