Profil zadavatele: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

  • Název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
  • IČO: 48897426
  • Adresa:
    Komenského 715/2
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_10.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dotykové panely
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2023 12.06.2023 00:00
Robotické sady VEX 123
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2023 26.05.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016