Profil zadavatele: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

  • Název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
  • IČO: 48895229
  • Adresa:
    Komenského 825/6
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_11.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení