Profil zadavatele: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

  • Název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
  • IČO: 48895229
  • Adresa:
    Komenského 825/6
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_11.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup konvertibilní notebook
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2023 22.12.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016