Profil zadavatele: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

  • Název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
  • IČO: 43380123
  • Adresa:
    Švermova 1132/4
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_12.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 223408

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zakázka na dodávku notebooků a počítačů pro projekt „Leťme ponovu - ICT nám pomáhá“
podlimitní Zadáno 07.06.2013 24.06.2013 10:00
Dodávka keramických tabulí pro projekt „Leťme ponovu - ICT nám pomáhá“
podlimitní Zadáno 14.09.2012 15.10.2012 11:00
Zakázka na dodávku ICT pro projekt „Leťme ponovu - ICT nám pomáhá“
podlimitní Zadáno 27.07.2012 13.08.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016