Profil zadavatele: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace
  • IČO: 71196234
  • Adresa:
    Palachova 2189/35
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_13.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení