Profil zadavatele: Active - středisko volného času, příspěvková organizace

  • Název: Active - středisko volného času, příspěvková organizace
  • IČO: 72052414
  • Adresa:
    Dolní 3
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení