Profil zadavatele: SPORTIS, příspěvková organizace

  • Název: SPORTIS, příspěvková organizace
  • IČO: 65759800
  • Adresa:
    Horní 1679/22
    59101 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení