Profil zadavatele: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

  • Název: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
  • IČO: 00093050
  • Adresa:
    Havlíčkovo nám. 253/5
    591 38 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_5.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení