Profil zadavatele: Kultura Žďár, příspěvková organizace

  • Název: Kultura Žďár, příspěvková organizace
  • IČO: 72053682
  • Adresa:
    Dolní 183/30
    591 01 Žďár nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_6.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení